Prosessen

Å bakgrunnssjekke er å sjekke om noe stemmer. Det høres enkelt ut, og det er nettopp det det er.

Global Screening gjør dette ved å samle inn den informasjonen oppdragsgiver ønsker verifisert, for deretter å sammenligne / kryss-sjekke det oppimot det som er offisielt registrert hos kilder og i tilgjengelige databaser.

Men skal vi gjøre vår del av jobben bra og hurtig, er vi avhengige av solide egne prosesser, og i god kommunikasjon med deg som oppdragsgiver. Og selvsagt med samtykke og samarbeidsvilje fra kandidaten.

Her ser du en noe forenklet beskrivelse av hvordan vi jobber, og hva som skjer underveis:

 

prosessen

 

prosessen_01
Bestilling forutsetter at man har tilgjengelig grunnlagsmateriale. Dette er gjerne kandidatens samtykke, CV, vitnemål, ID-dokumenter eller annet. Vi innhenter dette fra oppdragsgiver (den som bestiller) eller kandidaten selv. Det lastes enkelt opp til vårt online system, eller sendes på e-post.

prosessen_02
Vårt ordremottak ser over bestilling og dokumentasjon, for å vurdere relevans og lesbarhet, og for å se om det er mangler eller uklarheter. Erfaringsmessig er det mangler i 20 % av alle bestillinger, og vi kan ikke iverksette før det er løst.

prosessen_03
Informasjon innhentes i åpne kilder som nettsider, arkiver eller databaser, både gratis og lisensbaserte, eller hos fysiske kilder som skoler, universiteter og selskaper. Målet er samsvar (match) mellom kandidatens papirer og kildens registreringer. (Husk at svar som innhentes fra eksterne kilder påvirker leveringstiden. Spør oss om detaljer.)

prosessen_04
Saksbehandler hos oss vurderer og rangerer svar og funn. Samtidig evalueres egen saksbehandling, gjennomføringstid og potensiale for forbedringer, slik at vi kan avdekke og oppklare feil og misforståelser.

prosessen_05
Resultater dokumenteres i en rapport som fungerer som et støttedokument til kandidatens øvrige papirer. Rapporten hentes i vårt online system, eller sendes på e-post. Den inneholder bekreftelser på informasjonen man har vurdert, viser avvik og funn, og summerer på en måte opp fakta.